To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 12. juni 2009

Som mor, så son

Dei siste dagane har vi 3 vise lagt sjela vår i å hamstre saman ei gild mengd uløyste arbeidsoppgåver til ære for vår utplasserte hjelpar frå ungdomsskulen. 9. klasse i Lom starta arbeidsveka si i går, og vi er i samband med dette så heldige å få ein kjekk, ung herremann på laget. Det heiter så fint i ordtaket at "Eplet faller ikke langt fra stammen", og det kan eg til ein viss grad seie meg einig i. Biblioteksjefen har med sin medfødte iver og lidenskapelege interesse for litteratur fostra opp ein kar som etter mitt skjønn må vera den fødte bibliotekar, og valet av arbeidsplass under utplasseringa fall nok ganske så naturleg for denne sympatiske ungdomen.

I mange år no har underteikna gassa seg med lassevis av ny, god barne- og ungdomslitteratur, og gjort det eg kan for å formidle og anbefale ein liten del av alt det som ein så gjerne skulle ønskje både store og små kunne ha glede av. Denne innsatsen har eg så langt vore slik passleg tilfreds med, men i dag kjenner eg at sjølvtilliten min skrumpar i takt med dei siste snøfonnene oppunder Lomseggen. Eg sig lenger og lenger ned bak skjermen på kontoret til sjefen, etter kvart som det overbegeistra utbrotet etter det andre ljomar frå ei ung mannsstemme framme ved skranken... Trass i strikse kommandoar og harde korrigeringar frå sjefen, strålar den unge herremannen like blidt i sin iver over å få foreslå ny fantasy for oss aldrige kjerringer -som i tida framover lyt søkje om utvida lesetid og tilskot til nye lesebriller for å oppgradere oss til eit anstendig kunnskapsnivå kva ny ungdomslitteratur vedgår.

Vi kan i det minste trøyste oss med at det lir mot helg, og då kan ein jo alltids håpe på nokre ekstra friminutt til å suge åt seg delar av ei lyrisk perle vi sannsynlegvis har liggjande på nattbordet. Kanskje er eit knekt sjølvbilete då på tur opp att over helga, og vi kan gle oss over fleire dagar inspirert av ungdommeleg engasjement og sjarmerande innslag frå den framtidige bibliotekaren.

Ei inspirerande helg til alle lånarar!

Bloggar : bittevesle merete

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar