Tre vise kvinner

Tre vise kvinner har blitt to vise kvinner og ein visegut.
Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 11. oktober 2019

Å miste lappen ein fredag

Vi hadde førebudd oss grundig, dei tilsette i Psykisk helse Lom og Skjåk hadde bestilt mat i fatvis, og heile tredje klasse på vidaregåande ville stille mannsterke og høyre oss her på huset formidle tenester og litteratur i samband med markeringa av Verdsdagen for psykisk helse. Samarbeidet med andre etasje vart ein suksess!
Lystig om tungt tema (Foto: Vigdis Kroken, Fjuken)
Nytilsett kommunepsykolog Morten Gjellesvik opna markeringa ved å presentere seg sjølv og informere litt om tenestene dei kan tilby "oppå øvre". Ein folkeleg og lettvint kar som hadde viktig informasjon for alle som høyrde på. Rett bak stod Rita Direktør og underteikna og skein som mellombels veggpryd medan vi venta på tur. I det kommunespykologen kom inn på temaet tunge tankar som kan slite på livet, vart eg var ei tørr fluge som i ein desperat augeblink i sommarheiten  hadde hengt seg i leidningen til prosjektoren vår. Eg har det med å kople saman inntrykk og få pussige scener poppande opp i hovudet, og dette var ein typisk slik samantreff. Midt i tankespinnet var brått psykologen ferdig med si tale, og det var vår tur.

Andre etasje (Foto: Vigdis Kroken, Fjuken)
Med stutte stettar og samanklemt rygg vel eg støtt å stå under formidlingane våre. Så også i dag. Men då eg kleiv opp på scenen, såg eg den eine gule gjenbruks post-itlappen eg hadde markert leseutdrag i boka med flagre av stad ned mot tilhøyrarane. Eg mista bokstaveleg tala lappen! Nok ein gong var eg glad for Aukrust- og Hortagena mine, som slo inn på full effekt og redda meg nokonlunde inn att med ein munn som har frykteleg mange ord lett tilgjengeleg rett bak tanngarden.

Uklare, men like blide før avspark

Bibliotekarane las varierte tekster frå alt frå svært alvorlege til meir humørfylte bøker, og den fullsette salen fekk eit innhaldsrikt pusterom på tampen av veka. Før dei gjekk, fekk alle høve til å skrive stikkord med kva dei ønskjer å setja av tid til framover, og alle lappane vart samla på ei tavle som vil bli på biblioteket ei stund framover. Gode og mette på mat frå både Bakeriet og Helseheimen, vart dei fleste sitjande til langt etter arrangementsslutt.

Gjer vel; gå inn i helga med å gje kvarandre litt tid, sjå kvarandre og ver litt til stades. Livet har så mangt å by på!

Bloggar med rette lappen på plass: Merete
fredag 4. oktober 2019

Jo fleire hovud, dess betre bibliotek!

Kjære lesarar,

Denne veka har eg fått den store æra av og ansvaret for å vera biblioteksjef i to bygder. Det er slike løysingar som tvingar seg fram i stadig fleire sektorar i dei små kommunane våre, så da Hanne i Skjåk etter 37 år i biblioteket si teneste varsla at ho ville gå av med pensjon, tok Skjåk kontakt med Lom om kommunane kunne ha ei prøveordning med felles biblioteksjef. 

Ein grunn til at eg og vi er positive til ei slik løysing, er at dei andre tilsette på biblioteka våre får større og truleg tryggare stillingar. Den totale personalressursen i biblioteka blir ikkje redusert, og Skjåk har varsla at dei ynskjer ei satsing på biblioteket. Så flott! 

Vi blir dessutan eit tipp-toppers personale ihop att. Vi fortset å vera to bibliotek, men vi ynskjer å ha felles møte iblant. Vi blir fleire hovud til å finne på spennande og morosame måtar å drive og utvikle biblioteka på. Vi ynskjer å nytte dei samla ressursane våre til det ytste og ypparste. Det gler vi oss til, og vi starta like godt opp med felles personalmøte i Skjåk i dag med kake og hurra for kjærleiken til den nygifte Sigrun, til biblioteka og til oss alle. God helg!

Gjengen: Jenni Anette, Sigrun, Merete, BibliotekAre, Rita og Tonje.


Rita

fredag 27. september 2019

"Ja, slik driv døkk mæ her, ja!"

Så vart det no slik, då, at vi har selt halve Sjefen vår til Skjåk. Det blir spennande, det, å skulle dele på dette kvinnemennesket, men å dele med Skjåk har vi fint lite i mot. Nært og godt samarbeid gjennom ei årrekkje gjev grobotn for ei positiv vidareutvikling av dei to biblioteka våre under leiing av denne handlekraftige dama.Og så får vi styre einslege her nokre dagar i veka, vi som er att og vonaleg får auka stillingane våre til nye høgder. Litt godt det, au. Trudde vi. Heilt til vi i dag vart fellestekne på fersken midt i nettstuderinga av eldre tids kvinneunderklede. Vi hadde nysst hatt besøk av fyssteklassingane på VGS, då ein av elevane spurde litt dårleg skjult kva det var for utstyr som hekk på veggen bak den råsexy BH`en i utstillinga til Tonje. Eine jenta kunne då enkelt informere guten om at "Dæ slik døm brukte te å hæilde labbæin uppe mæ. Døm hadde slike lange labbe, da mata". Dette slåande svaret tykte eg var så godt at eg stramma beint inn på kontoret for å fingre saman vekas blogginnlegg - om hoftehaldaren. Under nettsøket etter eit passande fotografi, ba eg naturleg nok inn både Are og Tonje for utveljing av rett illustrasjonsfoto, og midt under studeringa kom sjølvsagt Sjefen brasande inn frå Skjåk med skjerfet flagrande rundt halsen og tok oss all tre i å henge rundt PC`en hennar - med skjermen full av meir og mindre flatterande undertøy... "Ja, slik driv døkk mæ her, ja!"

Dei to andre tufsa seg duknakka fram att til skranken, medan bestemorbibliotekaren vart sitjande blussande att for å ro i land ei forklaring Sjefen ville tru på. Det gjekk som vanleg heilt glatt, og no er Sjefen blid att, og bloggen i hamn.

Lykke til alle; både Hanne som pensjonist, fyssteklasse med tre hektiske år på vidaregåande, og pendlarSjef Rita i sitt nye tilvere som Direktør for Skjåk og Lom! Kanskje bør ho få ein hoftehaldar til jul, så labbane heng med i svingane?

Undertøybloggar: Merete


fredag 20. september 2019

Hausten 2019 på biblioteket

Her gjev vi dykk små glimt frå gjennomførte arrangement og planar for kommande både i Lom og "anstan" der vi er med. Ver så god!

August


Diktardagar 29.-31.

Forfattarbesøk av Kirsti Blom i 6. klasse med boka Søppelplasten i havet. Dyktig formidlar og kunnskapsrike og ivrige ungar. Imponert bibliotekar!
Sigmund Løvåsen hadde opplesing på biblioteket laurdag. Lugume Løvåsen sjarmerte folket både i Lom og Skjåk med opplesing frå diktsamlinga Med øksene dei haustar inn. I ettertid har lånarar kome og fortalt at dei har hatt stor glede av boka, lese eitt dikt om dagen og lånt fleire av bøkene hans. Så bra!

September

2. Valdebatt. Dei fire toppkandidatane presenterte seg sjølve og programma sine for fullsett sal.

10. Syver Olstad og Stein Elvestad hadde førestilling for ungar. Både små og store koste seg og fylte bokheimen med hjarteleg skratt.

17. Avslutning Sommarles med Plutselig Sirkus. Eit femtitals ungar deltok på avslutninga der minisirkuset hadde ei lita framsyning og ungane fekk prøve seg som sirkusartistar. Svært vellykka! Vi hadde også premieutdeling der Erna Sofie Mork vart den heldige vinnaren av iPaden. Oskar Stenersen og Oda Sætrom Steinehaugen vann kinobillettar. Gratulerer til dei og til alle ivrige Sommarles-ungar.

25. Merete og Rita reiser til den vidaregåande skulen på Dombås for å presentere Nye klassikarar.Oktober

9. Klassikar-kveld på Dovre folkebibliotek

11. Litterær lunsj. I samarbeid med psykisk helseteneste i Lom og Skjåk markerer vi verdsdagen for psykisk helse på biblioteket. Tema i år er "Gje tid". Psykisk helseteneste står for traktementet. Bibliotekarane serverer smakebitar på litteratur.

31. Klassikar-kveld på Sel bibliotek, Otta.November

Oppstart Vinterles. Oppstartarrangement på Lesja, Skjåk og Vågå med Linn T. Sunne, Merete og Rita. 

15. Litterær lunsj på biblioteket

Desember


3. Avslutning Klassikar-prosjektet med Edvard Hoem! Vi er så heldige å ha fått Edvard Hoem, ein av våre mest lesne forfattarar for tida, til å bli med oss på ei storstilt avslutning av klassikar-prosjektet. I samarbeid med BrimiBue inviterer vi til klassikar-kveld på heimebane. Edvard Hoem les og fortel om Slåttekar i himmelen og dei andre bøkene i utvandrar-serien. Alle er velkomne og vi håpar folk går mann og kvinne av huse for å bli med på ein forfattarkveld av dei sjeldne.

5. Arbeidssenteret sitt julesal på biblioteket! Møt opp og sikre deg flotte julegåver lågå i Lom.

13. Litterær lunsj. Vi har alt starta å tenkje på kva for julelesnad vi er huga til å servere folket denne dagen. 

Vi håpar å treffe rett så mange av dykk på arrangementa våre utover hausten. Velkomne skal de vera! 

Rita

fredag 13. september 2019

Liten gut med nyvunnen tillt

"Hei! E ska låne Star Wars, e! Har du dæ? E har mæ me lånekorte mitt, altså!" Fyssteklassingen med flunka nytt lånekort i skulesekken rekk så vidt opp til skranken, og andletet strålar over den nyvunne tilliten det er å gå einsleg innom biblioteket på veg heim frå skulen. Eg lovar Star Wars og trippar etter guten på leit i hyllene. "Men detta æ slik tegneseri, dæ? Har du kje slik an bok, da - slik e lånte da oss va her frå skula?"


Litt skuffa finn vi ut at alle dei andre er ute på lån i andre heimar og klasser, men den ferske lånaren er like blid. "Da har du kanskje ei slik Detektivbyråbok i sten?" Jau, det er bibliotekaren rimeleg trygg på at ho har, og Operasjon Påskelilje blir raskt valt ut som fysste boka han vil låne heilt sjølv. Lånekortet har fått fast plass i sekken, og stolt legg han kortet på skranken, ordnar alt heilt sjølv, medan det blir ein nett, liten kø bak han. Han takkar høfleg for lånet, og tuslar blid bort mot sekken.

Medan bibliotekaren ekspederer dei neste lånarane, slit den store, vesle guten litt med å få boka ned i sekken, der han sit bøygd over sakene sine nede på golvet og tøyer og dreg i lokket på ranselen. "Kanskje du vil hå ein påså åt boken dine?" Jau, det høyrest lurt ut, tykkjer guten, og ut av sekken ramlar to rett så store gråsteinar saman med jakka som vart for varm å gå heim med i haustsola. "D æ da så fullt ni her frå før!" Ein velbrukt liten Apotek1-pose gjer nytten meir enn godt nok, og ut hoppar guten glad og tilfreds. "Da fekk e endele lånt ei bok, da! Ha de!"


Så varm blir bibliotekaren om hjarta av slike seint-på-dagen fredagbesøk at ho kjenner det smeltar litt heilt inst inne i bringa. Håpar du brånar litt, du som les, au. God helg!

Bloggar: Merete, varm om hjartafredag 6. september 2019

Klokskap og list


Stramt snørt korsett og raudglans på truten
kvasse hælar mot golv og betong
Skarpe blikk som set fart på guten
replikkar med snert frå sal og balkong

Mjuke hender som stryk og som vermer
turkar tårer frå kinn, rufsar halvstubba skjegg
Forkle om livet og oppbretta ermer
held heimen i hop, står stø som ein vegg

Med klokskap og list vinn vi makt og ære
vi kan, og vi vil, krevje plass - óg i toppen
Utrøytteleg kjempar vi for våre kjære
stolte av krafta i kvinnekroppen

Merete

P.S.! Kom innom og sjå den flotte utstillinga Tonje har laga!


fredag 30. august 2019

Diktardagar 2019 i gang!

Diktardagar 2019 er i gang! Kirsti Blom har reist rundt og besøkt 6. klassingane i Lom, Skjåk og Vågå og vist førestillinga om søppelplasten i havet som byggjer på boka hennar med same tittel. Kirst er ein flink formidlar og elevane på Loar som underteikna besøkte, var svært kunnskapsrike og interesserte i temaet. Det er håp for framtida!

I skrivande stund er 260 elevar frå ungdomsskulane i bygdene våre og dei vidaregåande skulane i Lom og på Otta samla for å høyre Mona Phillips frå Framtiden i våre hender og Dag Inge Bakke frå Norsk fjellsenter prate om miljø og klima og endringane ein ser i nærmiljøet.

I kveld blir det boklansering av Til fjells! Dikt om fjell frå Edvard Storm til Anna Kleiva og konsert med Stein Torleif Bjella.

Og sist men ikkje minst får vi forfattarbesøk av Sigmund Løvåsen i morgon kl. 11.30 på biblioteket i Lom (13.00 på Skjåk folkebibliotek). Sigmund er også med på bokbad på Fossberg saman med Gudmund Moren og Brit Bildøen kl. 21.00. Han skriv om bygda både i romanane Nyryddinga, Brakk og Mamsell Iversen og i diktsamlinga Med øksene dei haustar inn. Nytt sjansen til høyre den trivelege tryslingen fortelja og lesa frå bøkene sine. Og dei tre på bokbadet er litt av ein trio!
Kom! Kom!

Rita