Tre vise kvinner

Tre vise kvinner har blitt to vise kvinner og ein visegut.
Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 22. mars 2019

Undring over elefantmygg og nytt utstyr

"Elefant? Kvifor vart han ikkje ein sjiraff?"
"Åååå, du forstår da vel det; sjiraffen har ikkje snabel!"
"Jamen, "hendt noe"? Kva då? Nei, dette var eit rart dikt..."
"Myggen hadde da vorte ein elefant i løpet av natta! Da har det vel hendt noko!"


Tre fjortenåringar heng over skranken og les over akslene på kvarandre, etter at dei har fått utdelt kvart sitt dikt her på Verdas poesidag i går. Den eine fekk diktet "Å leve" av Arne Ruset, ei fekk eit stutt dikt av Iben Sandemose, medan den siste fekk barnediktet "Den morgenen" av Inger Hagerup. Det vart altså barnediktet som fekk størst merksemd av tenåringane, og bibliotekaren fryda seg over den festlege diskusjonen som utbroderte seg i undring over orda på den vesle lappen. Alle som var innom her i går fekk altså med seg eit dikt heim, anten dei ville eller ikkje, noko vi kanskje også kunne gjort utanom poesidagen?


I dag kom det fleire hentemeldingar frå Posten, og endeleg fekk vi det etterlengta lydustyret vi kjøpte for prosjektpengar i fjor! Med eit par menn i drift, fekk vi gundig sjekka at alt var med i sendinga, men då assisterande sjef etterlyste testsang gjennom anlegget, kunne dei overraskande letta konstatere at sjølve mikrofonane skulle bli ettersendt... Vel, då kan vi gle oss på klangsterke mannsstemmer ved eit seinare høve. Når alt er på plass, kan forhåpentlegvis ingen klage på lyden under arrangementa våre, og vi gler oss til å ta utstyret i bruk!

Alt på plass!


Bloggar som skal spare stemmebanda: Meretefredag 15. mars 2019

Nye klassikarar i vinden!

Det er ljost klokka 6 om morgonen, sola breier seg frilyndt ute på kyrkjevollen, lesesirkelen har donert ein gild popcornpose til bakrommet og Klassikarprosjektet går så det ljomar. Attpåtil har ei lokal bedrift sponsa oss med ein suveren ekstrapremie til den lomveren som les flest av dei nykåra klassikarane gjennom bokåret! Slike dagar er det lett stemning i gammelprestgarden, altså!Vi har kvar for oss hatt våre tankar om korleis vi forventa at Klassikarprosjektet skulle bli motteke av trauste lomverar med sans for det kjende, handfaste og jordnære, utan at vi heilt har tort å ta opp dette med kvarandre - artig skulle det uansett bli å teste det ut på sambygdingane. Gledeleg, og altså litt overraskande, har då den første veka inn i prosjektet synt at lomverar har eit opnare sinn enn vi i det stille har frykta: Her låner vi ut dei kåra bøkene i fleng, og lånarane ser med stor iver på heile prosjektet. Den femte dagen inn i prosjektet har vi lånt ut heile 19 eksemplar frå den eksklusive lista, fleire av dei bøker vi truleg ikkje hadde fått raske utlån på elles. Artig! Så får de heller ha overivrige bibliotekarar unnskyldt når de blir overfalle i døra med intens framsnakking av forfattarar og bøker frå ei fargesterk liste, med lokking om stempel og signert klassikar i premie. I dag fekk vi også ei gild gåve frå Brimi sæter, som raust sponsar oss med ein smakfull ekstrapremie i form av Skråpå-tå for to personar på setra, ei gastronomisk og sanseleg oppleving heilt utanom det vanlege! Ein varm takk til Brimi sæter!

Ekstrapremie sponsa av Brimi seter: Skråpå-tå for to personar


Har du enno ikkje fått med deg kva for klassikarar kritikarane har kåra for oss, kan du lese meir ved å klikke deg vidare inn på heimesida til prosjektet. La deg inspirere til å delta i eit prosjekt som no femner heile 59 store og små bibliotek rundt omkring i heile landet. God lesnad!

Bloggar: Overivrige Merete
fredag 8. mars 2019

Travel er reise på engelsk

Den travlaste veka i vise kvinners minne går mot slutten, men aldri så travel at vi forsømmer bibliotekdagboka.

Måndag starta friskt med Boklek og besøk av Anna R. Folkestad og skulestartarane og ein kaputt projektor. The stress was on frå fyrste stund, men heldigvis og takk og lov redda barnehagen oss med sin bærbare projektor og det vart eit rett så flott arrangement med dyktig formidlar og 26 lydhøyre barnehageungar.

Denne dagen skulle også sida til MODERNE KLASSIKARAR, prosjektet vårt der vi set fokus på ny norsk kvalitetslitteratur, vera skikka til å opp og gå slik at ho kunne publiserast for alt folket. Vi fekk ikkje til alt akkurat slik vi ville, men i det store og heile er vi synest vi sida vart bra. Nå ligg lista med dei 25 nye klassikarane ute, oversikt over forfattarane som er representerte, dei 56 biblioteka som er med og informajon om oss og om prosjektet. Vi synest det er veldig moro og stor stas at så mange bibliotek ville bli med i klassikar-prosjektet! I vekene som kjem, presenterer vi ein ny klassikar kvar måndag med omtaler laga av kritikarane.

Onsdag var det avreise til Trondheim og presentasjon av Årets kulturfondbøker 2018 for bibliotekarane i trønder-hovudstaden. Tysdagen gjekk med til siste førebuingar og finpuss av foredraga. Enkelte av oss måtte sågar ut på bygda for å få hanke inn bøker vi skulle prate om.

Torsdag gjekk i eitt med verdas beste morgonverd, to x tre timar formidling av verdas beste kulturfondbøker frå 2018, 34 bøker for 45 trønderbibliotekarar, og taxi til toget. Det var trøytte, men tilfredse bibliotekarar på toget heim om ettermiddagen. Vi set stor pris på å bli inviterte til Trondheim, hyggelege attendemeldingar og trivelege trønderar. Tusen takk for invitasjonen til Trondheim folkebibliotek!

På heimebane steppa vår gode hjelpar Tonje inn slik at bibliotekdørene var opne også denne dagen. Til alt overmål låg det pakke til oss på skranken da vi kom heim. BibliotekAre og viskvinnene vart svært glade for nytt, rosa verkty og sender den godaste Tonje ein stor takk!
Får ein plotta inn eit møte med sjef Trond og ynskt vår nyaste medarbeidar Shahrookh velkommen på tampen av det heile, så må ein kalle veka fullbrakt. Vi synest det er stor stas at Shahrookh ynskjer å vera på biblioteket for å lære seg meir norsk denne våren. BibliotekAre blir hans næraste og beste læremeister. Vi håpar at han vil trivast i lag med oss. Med ynskje om ei god og avslappande helg for oss alle!


Rita


fredag 1. mars 2019

Dugurdstrivnad

Vi gjorde i dag eit nytt forsøk på å invitere til ei kvilingsstund med dugurd og høgtlesing, midt under sjølvaste VM. Ny, sårt tiltrengt blome vart kjøpt inn til bordet, bibliotekarane plukka fram kvar sin favoritt, medan nytt av dagen var dyktige bygdekvinner som kokte kaffe og smurde kakuskiver for oss - ja, til og med ferske vaflar og heimelaga syltetøy kom dei med! Vi var jo spente kor mange som ville prioritere litterær dugurd framfor heftige pulsaugeblikk ved fjernsynskjermen på slik ein vidunderleg vinterdag, og stor var gleda då heile 18 personar fylte opp kaffekoppen, forsynte seg med bygdekvinnemat og tok plass ved borda for å høyre oss lese.

Offentleg dugurd tvingar fram  ein liten handel.

Det hadde kome oss for øyra at ein av tilhøyrarane jamvel valde å feire 60-årsdagen sin hos oss denne stunda framfor å vere på arbeid. For eit godt val! Såleis vart heile dugurden opna med feststemt allsang for ein mildt sagt overraska jubilant, som blygt la bundingen ned i fanget eit bel medan ho tok i mot hyllesten.

Bygdekvinnemat - ypparleg dugurd!

Are opna med å lese frå siste boka til Levi Henriksen: Jern og metall, ei bok som vil femne mange lesarar med dei velskrevne novellene, medan Rita nytta høvet til å seie eit par ord om Klassikarprosjektet vi lanserer måndag. Som dei første i verda, fekk tilhøyrarane då også ein smakebit frå ei av bøkene som er med i den førebels hemmelege, utvalde lista, og vi kan grunna lanseringa ikkje nemne denne før måndag. Eg avslutta med eit utdrag frå den humoristiske og stilig gjennomførte boka Det merkelige tilfellet Leira og Doktor Didriksen av Martin Tesli.

Foto: Fjuken v/ Vigdis Kroken 
Vi satsar på å invitere bygdefolket til dugurd ein gong i månaden framover, dersom interessa er til stades og folk trivst med den enkle pausa før helga. Takk til alle farmmøtte, takk til bygdekvinnene, og takk til Toro, som velviljug passa skranken medan bibliotekarane fekk utfalde seg på scenen. God helg!

NB: Merk at vi onsdag neste veke har ope mellom kl 10 og 15, då vi reiser til Trondheim på formilding om eftan!

Mett bloggar: Merete

fredag 22. februar 2019

«Det er bizart, at danske biblioteker ikke bruger alle kræfterne på at fremme læsningen»

Dette er orda til Jeppe Bjørn, kultur- og bibliotekschef i Lyngby-Taarbæk Kommune i Danmark i hans kommentar i Berlingske  17. februar. Nesten kvar femte danske opnar aldri ei bok, og fokus på å styrke lesinga, burde vera ei primæroppgåve for alle landets bibliotek, hevdar Bjørn. 

Men dette er ikkje tilfelle. Innsatsen for lesing og litteratur har dei siste tiåra blitt gradvis tona ned i biblioteka. I staden har andre oppgåver og funksjonar fått meir merksemd; biblioteket som møteplass, debattarena, makerspace, utlån av idrettsutstyr, biblioteket som arena for samskaping. 

Alt dette er samfunnstenlege og viktige oppgåver, men som Jeppe Bjørn og Ørjan Persen på Bergen offentlege bibliotek, deler vi bekymringa for at dette kan gå seg ut over kvaliteten på biblioteket som institusjon for litteratur og formidling. Skal biblioteka vera for litteraturen, det Vinmonopolet er for alkoholen, har ikkje vi med små ressursar kapasitet til å drive med alt mogleg anna, sjølv om det er aldri så samfunnsnyttig og i tida. 

Vi deler også Jeppe Bjørns håp for Noreg og den nye bibliotekstrategien, og fablar om ein ørliten studietur til Lyngby:
«Derfor er det mit klare håb, at den nært forestående revision af biblioteksloven vil formulere et klart og entydigt formål for bibliotekerne: det skal handle om læsning, dannelse og folkeoplysning.» 

Elles er vi i denne stund midt inne i vår mest hektiske formidlingsperiode. Vi les og lagar powerpointar på spreng til presentasjon av Årets bøker 2018 for bibliotekarar i Trondheim og Innlandet i mars. Onsdag denne veka var BibliotekAre på Dovre og preika teikneseriar ut av hylla. I dag er han i Skjåk og presenterer ungdomsbøker. I stad kom bestemorbibliotekaren att frå ungdomsskulen med hekstisk blussande kinn og tendensar til fransk aksent. Vi avsluttar med ein saftog smakebit frå dagens formidlingsaktivitet for 8. klasse. Au revoir, da!fredag 15. februar 2019

Klassikarar for framtida

I 2017 fekk Lom folkebibliotek prosjektmiddel frå Fritt Ord til å formidle klassikarar i bibliotek. Vi ynskte å sette fokus på moderne klassikarar; nye, norske utgjevingar med potensial til å bli klassikarar i framtida. Vi valde å avgrense utvalet til utgjevingar frå åra 2013 til 2017, det vil seia bøker som alle norske folkebibliotek har mottatt gjennom innkjøpsordninga og har i samlinga si.

Vi fekk med oss fire av dei fremste litteraturkritikarane i landet, Bernhard Ellefssen, Janneken Øverland, Bjørn Ivar Fyksen og Merete Røsvik, til å kåre ei liste med 25 nye klassikarar. Dei gjorde jobben grundig, men radig, og lista med korte omtaler til kvar bok, var klar for meir enn eit år sidan. 

Nå er også marknadsføringsmateriellet klart, og i starten av denne veka sende vi ut tilbod til dei andre biblioteka i landet om å bli med oss på prosjektet. Biblioteka i Sarpsborg og Trondheim hadde vi invitert med på laget frå før. I skrivande stund har 46 bibliotek til frå rundt om i heile landet sagt ja til å bli med. Det synest vi altså er tipp topp strålande!  

Rundt 1. mars blir det oppretta ein nettstad til prosjektet der vi deler ein ny klassikar kvar veke i 25 veker. Vi har også planar om ein liten formidlingsturné i løpet av året og sjølvsagt eit arrangement her i Lom. I tillegg håpar vi at prosjektet får bra med pressedekning, at det blir arrangement rundt om i landet og på ein gjeng blide og stolte forfattarar som får blest om bøkene sine.

Følg med for fleire oppdateringar om klassikar-prosjektet vårt framover. Nå gler vi oss over alle biblioteka som blir med og set fokus på ny, norsk kvalitetslitteratur i Bokåret 2019! Det på same dag som vårsola kleiv fjella og titta innom biblioteket att etter månader, eller var det år, med fråvær. 

klassikar-prosjektet har også motteke støtte frå Kulturrådet, G-Kultur og Sparebank1 Lom og Skjåk. Tusen takk til dei som har støtta oss og gjort det mogleg! 

Rita 


fredag 8. februar 2019

I takksemd til oppdraga

Oppdraga strøymer i flokk inn til gjengen
med iver og glede tek vi bøkene fatt,
med dei likaste perlene skjult under vengen
før ein kollega kaprar dei glatt.

Først var Merete på Rena med Linn
der Bokårprosjektet frå fylket vart starta
No ligg ein bevrande Are og spinn
med teikna seriar han trast er i farta!

Så skal Merete til 8. klasse
der bøker skal pratast til jente og gut
Ein stabel med bøker, `kje stor, men heilt passe
skal plukkast og lesast av hyllene ut.

Så, ser du, dreg vi i storfremonvisitt
alle vi tre i ein grom samla tropp
Are i bart og vi i damerekvisitt
der Trondheim er neste stopp.

Sidan står Sørum som neste på lista
der dameduetten igjen skal få prate om sitt
kanskje vil fleire i landet seg frista
av slikt som vi driv med både ofte og tidt?

Til Førde det så ber av stad for den eine;
som i fjor skal Merete med Linn ta ein tur,
men SÅ er vi endeleg i gang, skal vi meine
med eit storflott prosjekt vi nå har på lur!

Og så, mellom slaga, vi pratar til lunsj
for det er trass alt her heime vi bur
Vi freistar med ein månadleg litterær brunsj
og ønskjer at mange vil ta seg ein tur!
Bloggar med oppdrag: Merete