To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 22. september 2017

I Olav Duuns rike

Denne veka hadde eg den store ære og glede av å få vera med på biblioteksjefmøte i Nord-Trøndelag. Eg var invitert for å prate om Lom folkebibliotek, om korleis vi jobbar med formidling, om bibliotekarrollen, vår digitale side og bruk av sosiale medium.

Det var det aller siste biblioteksjefmøtet som Nord-Trøndelag fylkesbibliotek arrangerte, for frå nyttår blir Trøndelag samla i eitt rike. Nord-trøndarane hadde lagt møtet til Jøa, til Olav Duun si heimbygd, og dei hadde godprata med vêrgudane som varta opp med eit aldeles strålande haustvêr ute i havgapet. Det var mest så trauste innlendingar vart over seg over kor vakkert det var der ute.

Eg skal ikkje gå nærare inn på innhaldet i presentasjonen min, bortsett frå at eg i sluttappellen tok ein Per Fuggeli og oppfordra bibliotekarar over det ganske land til å gje litt meir f. Ikkje i jobben, for all del! Men i det som set grenser for oss som ikkje treng sette grenser for oss. Sjå illustrasjonen over. Takk til Nord-Trøndelag fylkesbibliotek for invitasjon, for god mat og triveleg samver i lag med lugume trøndarar. Lykke til med samanslåinga til eitt fylkesbibliotek og eitt rike!  Takk for meg, Trøndelag!

Jøa

Kva eg snakkar om når eg snakkar om formidling.
Foto: Morten Olsen Haugen
Det nye biblioteket i Fyret på Jøa.

Heimen hass Olav Duun.

Solnedgang sett frå Jernaldergården på Tranås, Jøa. 

 Rita

fredag 15. september 2017

Buktaling og tilårskomne bibliotekarar

Festavslutning med Mogeno i Steinfjoset 
Hausten rasar av stad med oss! To nye pc`ar har vi fått denne veka, med alt det inneber av startvanskar og nye skjermbilete som skal tydast av tilårskomne bibliotekarar. Visegut Are har på nytt synt seg som den mest oppegåande av oss, då brukaren til den assisterande sjefen automatisk hektar alt av system og set kunnskapen til IT-mennene på prøve. Knyter av meg skautet for dei karane, altså -kva skulle vi gjort utan slike oppdaterte folk i nauda?

Dei vise har med åra forvilla seg ut på kronglete vegar i ymse sosiale media, men har i dag oppretta ei ny side på facebook, der vi vil samle all nyttig og viktig informasjon frå oss. Kanskje litt som ikkje er så viktig også. Den gamle gruppa Lom folkebibliotek og "personen" Lom folkebibliotek som i dag er å finne på facebook, vil bli lagt ned i løpet av neste veke, medan de heretter vil finne alt frå oss på sida Lom folkebibliotek (@lomfolkebibliotek). Dette veit naturlegvis ikkje øvstesjef Rita noko om, då ho har vore oppteken med urbane studiar heile veka. Vi tek kampen når ho kjem attende. Slik likar vi!

Fredagen vart i efta avslutta med eit heidundrandes show med buktalar og magikar Erik Mogeno, som heldt festframsyning på avslutninga av årets Sommarles. I Lom hadde vi rekordstor deltaking, med heile 47% oppslutning om Sommarles, og vi ligg dermed på topp i Oppland denne sesongen. Borna har lese heile 1286 bøker, delvis takka vera ivrige og engasjerte foreldre som motiverer borna til leseglede. Vi er stolte over dykk alle! Den store oppslutninga gjorde at vi måtte flytte feiringa over i Steinfjoset, då plassen vart for liten i biblioteket. Luksusproblem! Både små og store hylskratta og lot seg imponere over trylllekunstene til den festlege entertainaren, som i morgon kveld også skal ha vaksenshow på Otta kulturhus. Møt gjerne opp der og få deg ein god latter!

Snøggbloggar: Merete

fredag 8. september 2017

Formidling i fjelluft

I dag er vi berre kort inne for å show, not tell, at vi har hatt eit fantastisk formidlingsseminar i tynn og klår fjelluft. Vi ser fram til at formidlingsseminar for bibliotekarar på Brimi sæter ved Tesse blir ein årleg tradisjon, eit samarbeid mellom Oppland fylkesbibliotek og Lom folkebibliotek. Ein einstemmig jury har faktisk kåra dette til eitt av dei aller beste seminara lagt til ein av dei aller finaste plassane i heile verda. Takk til Hans og Ola og dei andre på Brimi sæter for utsøkt mat og den fine formidlinga vi fekk til. Takk til alle strålande bibliotekarar som deltok, og ein særskild takk til kursleiar Trygve, som gjorde oss litt tryggare og litt proffare i formidlinga.

Brimi sæter. Utsikt mot Tesse.

Kursleiar Trygve. Blid.

Førebuingar.
Bibliotekarane briskar seg.
Endre Skjåk og Pål Svindland med "Markens grøde".

Ost smeltar: Skråpå tå!
Another brisk in the wall.

Rummvaflo te mårgåverds.
Frukostsalen.

Dyreliv.
 
Bålbær.
 
BibliotekAre i aksjon.

Rita

mandag 4. september 2017

Diktardagen derpå

Diktardagar er over. Ikkje rakk vi å skrive dagbok fredag. Ikkje laurdag heller. Vi tek det som eit godt teikn på at det var mykje folk innom og at bibliotekarane var oppslukte av andre gjeremål. Kortversjonen kjem i dag. Fredag hadde vi tidenes tylegaste kaffislaberas med herrane Jens M. Johansson og Are Kalvø! Sjølv om kaffikokaren sprang til og frå, måtte karane nøye seg med halv kopp. Men dette var nok til å få kjeftamenta i gang, og dei og mine medsamansvorne bibliotekarar prata om ei bok dei lika, avslørte nattbordlektyren og delte historier frå røynda frå biblioteka på Stranda og Majorstua på åttitalet. Dette ga meirsmak. Spontane kaffislaberas med bokprat vil vi ha meir av. Tusen takk til dei trivelege karane som gjorde nasjonaldagen vår!
(Nasjonal bibliotekdag 1. september. Heis flagga!)

Ikkje heilt klårt bilde heller, men vi var einige om no filter needed.
Onsdag kveld var det skipingsmøte i Lom og Skjåk dialekt- og mållag her på biblioteket. Både det arrangørande interimstyret og vi på biblioteket var svært spente på kor mange som ville kome, og stor var gleda då nynorskfolk strøymde inn! Eit fullsett rom fekk først høyre Ragnhild Kolden fortelje om arbeidet med den siste boka si, Det gode vi ikkje gjer. Kolden fekk i helga tildelt Diktarprisen under festkvelden på årets Diktardagar for denne boka, som har hausta svært gode kritikkar. Underteikna overtok talarstolen etter Ragnhild, og fekk på ein halvtime smetta inn tips om heile 14 nynorske godbitar frå hyllene våre, før Marit Aakre Tennø frå Noregs Mållag informerte grundigare om mållagsarbeid. Ein artig kveld med overraskande mange frammøtte styrka trua på nynorsken i bygdene våre!

Stryet i det nyskipa laget: Julie Garmo, Ragnhild Kolden, Olav Bruheim Kvåle, Elin Husom Slålien og Kari Anne Skjaak. Styremedlem Beate Stø var ikkje til stades.


Sambloggarar: Rita og Merete

fredag 25. august 2017

Mitt liv som eventbyrå

Rogn med meg, sa rogna.

Det var mykje eg ikkje visste da eg gjekk inn i mitt liv som bibliotekar. Hadde eg visst det, hadde eg vel aldri i livet tatt sjansen. Blant ting eg ikkje hadde sett for meg, var at eg til tider skulle føle meg meir som eventbyrå enn som bibliotekar. På veg over brua for å kjøpe dagens makrell i tomat, slo det meg at eigentleg burde eg hatt spesialkompetanse både innan web og design, marknadsføring, teambuilding og all kompetanse eit middels stort eventbyrå sit inne med. Det har eg så visst ikkje, og difor kjem stadig kjensla av at produktet berre blir så nokonlunde og knapt det, snikande, enda så mykje tid og krefter eg brukar på det.

I går var ein av desse dagane. Vi er midt i oppkøyringa til Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå. Informasjon om alle arrangement skal ut til folket. Heimesider skal oppdaterast, artiklar skrivast, bilete importerast, plakatar lagast, arrangement opprettast, arrangement delast på alle konti i alle sosiale medium, for så å oppdage når du endeleg har delt og skrive ut plakaten, at der var det visst ein feil, gitt, og der vart det visst ei endring, gitt, redigere, redigere, treigt nett, endringar ikkje lagra, redigere og så den pdf-feelingen som du svelger ned med ein screenshot, crop, paste and vekk med'n.

Bokprat og kringlemat  med desse karane 1. sept. kl. 13.00!
Men når plakatane er printa og du går der i augustsola med makrellboksen i hand under haustblå himmel og ser bygda har funne fram haustskruden og rogna bugnar seg under Lomseggen, så veit du at nå står det snart berre att å gle seg (og grue for om alt klaffar som skal klaffe), og sjølv om plakatar og layout og fontar og filer og alt kunne vore uendeleg mykje betre med profesjonelle eventbyrå, så er du uendeleg heldig i denne jobben med alt det morosame, gjevande og eventyrlege han byr på. Tenk berre på korleis vi skal feire Nasjonal bibliotekdag neste fredag! Det ligg an til tidenenes kaffislaberas med sjølvaste Jens M. Johansson og Are Kalvø! Vi byr på kaffi, kringle og bokprat, favorittbøker og avsløringar om nattbordslektyre, stinn brakke, vilt kaos og nok kringle til alle. 13.00 sharp! Spente og forventningsfulle bibliotekarar gler seg glugg!

Rita

fredag 18. august 2017

Tankar kring ein skulestart

Dette belet for 40 år sidan. 

Vi hadde fått bad med innedo og badekar, og den før så tenlege sinkbalja var flytta ned i stabburet. Mor hadde sydd nye, like bukser til dei to eldstejentene, og den mellomste hadde fått sin fysste ryggsekk. Båe to hadde fått nye sokkar med gummifot til bruk i gymsalen. Bygda fekk barnehage dette året, men minstejenta fekk vera heime med mor enno ei stund lell.

Skulen var skrekkeleg stor, dei fleste av borna var framande andlet, og mellomjenta hadde enorm repekt for lærarane som ønskte velkomen. Likeeins for dei vaksne sjetteklassingane. Alle vart nøye målt etter målbandet på veggen. Mellomjenta fekk pulten med raude klossar rundt stettane. Den lågaste. Det var ikkje langt opp til han med dei grøne, men det skulle ta fleire år. 
I sekken hadde alle penal og blekkmatboks med kakuskiver og transkei. I fin kø stilte alle seg opp i påvente av den feite, halvharske, men akk, så sunne skvetten på skeibladet. 

I eine rommet på enden av skulen var det eit heilt stilt rom med grønt vegg-til-vegg teppe i filt på golvet; boksamlinga. Både skulebibliotek og folkeboksamling, tett i tett med hyller fullpakka av bøker med grøne, blå og raude omslag. Lufta var også tett, men det var ei eventyrverd å gå inn i lell. 
Nye andlet vart etter kvart kjende, og vennskap vart knytt. Vi møtte dei att på hobbykveldar og skirenn på skulen, og einskilde budde så nær at vi kunne møtast utanom også. I denne verda skulle vi bli vaksne. 
                                                      -    -    -    -    -    -    -    -    -

Det kjennest mest som eg er utgammal når desse minna dukkar fram. I dag opplever borna kjøpepress frå alle kantar, det er utstyrshysteri og digitale dingsar i fleng, og skjermane lyser framfor nasen oftare enn vi har augekontakt med andre menneske. I denne verda skal våre born bli vaksne. Eg er glad eg fekk vere barn på 70-talet.

Med ønskje om ein trygg og god skulestart til alle små og store, både de som tek til på skulen og de som freistar hybelliv som studentar eller store elevar. Måtte det gå bra med dykk alle!

Nostalgisk bloggar: Merete

fredag 11. august 2017

Diktardagar 2017

Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå går av stabelen 31. august til 3. september. Overordna tema for årets dagar er "Markens grøde" i høve 100-årsjubiléet for Knut Hamsun sin store roman om jorddyrkaren Isak Sellanraa, romanen han vart løna med Nobelprisen i litteratur for i 1920. Forfattar og satirikar Are Kalvø blir med under årets Diktardagar med kåseri og under Diktarmiddagen på Fossheim.

Fjorårets Nobelprisvinnar i litteratur, Bob Dylan, blir også med oss på Diktardagar. Rett nok stiller han ikkje i eigen høge person, men den framifrå rockepoeten Tom Roger Aadland som har gjendikta Dylan til nynorsk, er ein av dei sentrale aktørane under Diktardagar og deltek både med foredrag, pubpoesi og konsert.

Det er jubileum for to av våre eigne diktardamer i år også. Lisbet Lid Venås fyller 80 år, og Vera Henriksen ville fylt 90 år om ho hadde levd. Dette vil bli markert under Diktardagar. Lisbet deltek sjølv på festkvelden og sundag blir det tur fjells til romanfiguren Bent Jonsson sitt rike.

Dei faste innslaga er på plass. Det blir litteraturseminar, bokbad, Diktardagarmiddag på Fossheim, pubpoesi, festkveld med utdeling av Diktardagarprisen, konsertar og Tor Jonsson-foredrag. I tillegg blir det "Markens grøde" til ungdommen med eige seminar for elevane på den vidaregåande skulen i Lom, og forfattar Aina Basso er i desse dagar i ferd med å skreddarsy eit eige opplegg for elevane på ungdomsskulane i Lom, Skjåk og Vågå.

Midt oppi dette markerer biblioteket Nasjonal bibliotekdag fredag 1. september. Vi inviterer til Litterær lunsj med kaffi, kringle og bokprat med forfattar og journalist Jens M. Johansson og bibliotekarane sjølve.

Biblioteket har bøkene til alle Diktardagarforfattarane! Vi har laga utstilling, og håpar at rett mange les seg opp både på Markens grøde og på forfattarskapen til  dei andre forfattarane. Bibliotekarane trippar rundt i forventning. Åss gler åss!

Rita, 10 000 fot over Atlanter'n.