Tre vise kvinner

Tre vise kvinner har blitt to vise kvinner og ein visegut.
Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 16. november 2018

Vinterles

I går drog vi i gang Vinterles for å spreie litt leselyst i vintermyrket. Vinterles er ein leselystaksjon for vaksne i regi av biblioteka i Nord-Gudbrandsdalen. Les fem bøker fram til 15. april, få Vinterles-krus og bli med i trekkinga om ein flott hovudgevinst. Denne gongen er det middag for fire personar på Billingen seterpensjonat i Skjåk.

Biblioteka våre bugnar av bøker som lengtar etter å bli lesne. Bibliotekarane kan hjelpe deg med gode boktips. Det er det vi er der for. I dag deler vi tre to, eitt i kvar hand, superdupre boktips kvar. Dette spesielt for dykk, vyrde lesarar. Ver så god! Løp og lån!

Tonje tilrår Gelé  og
Slik natten er. Fortellinger fra Aleppo  


Are tilrår Levende bilder og Skada gods

Rita tilrår Sommerlys, og så kommer natten og
Ein gartnar døyr


Rita

fredag 9. november 2018

Trähyss

Hei, du!

Trähyss, seier du. Kjenner eg deg rett, så lurar du sikkert skikkeleg mykje nå på kva det er. Det skal vi avsløre for deg om få straksar, men fyrst så kan du koma innafor døra og sette deg litt i godstolen vår her saman med korsstingsbroderia. Du kan slå av ein prat med bibliotekaren i skranken eller bla litt i Urd av Ruth Lillegraven som ligg på bordet der. Har du ikkje lese Urd, seier du? Ja, men det må vi sjå til å få gjort noko med! Viss du fyrst byrjar å bla og lesa, så blir nok Seselja med deg heim, skal du sjå. Det er fint slik med bokfolk. Ei kan berre ta dei med heim og bli kjend med dei, fritt, til uforpliktande gjennomsyn, og levere dei når ein blir lei. Eller kjøpe og få dei til odel og eige, da, dei som ein likar aller best. Ikkje like liketil med menneskefolk det der. Og bra er vel det, kan hende. Det hadde nok blitt huttet tutte tei og mykje bråk hu hei. Bokfolk er greie. Dei finn seg jo i alt. Men det var det der med trähyss, ja. Og viss du nå er på tur til å fortvile og tru at denne teksten manglar ein raud tråd, så kan det vera at du er for rask i konklusjonen din og at du tek skammeleg feil! (Dette kan du lett overføre til andre delar av livet også viss det på slutten skulle syne seg at du tok skammeleg feil, og kanskje kan det hende deg at du går ut av denne bibliotekdagboka med nyerverva og viktig visdom i dag. Vi får sjå.) 

Attende til trähyssa. Du hugsar sikkert godt kvar ordet hyss kjem frå. Nemleg. Det var jo Emil i Lönneberga som dreiv med hyss. Som straff for sine hyss, måtte Emil sitje i snikkerbua. Han vart frårøva fridomen til å ferdast der han ville, men Emil sat ikkje gjerandslaus i snikkerbua. Langt ifrå. Han tok kniven ved skaftet og spikka ei heil rekkje flotte og finurlege trefigurar. 

Nå veit vi ikkje sikkert om elevane i sjuande klasse på Loar har vore spesielt umoglege og drive med hyss i hytt og vër, men dei har iallfall spikka trefigurar akkurat som Emil. Biblioteket har vore så heldige å få besøk av desse skapningane som nyss har sett dagens ljos i snikkerbua på Loar. De skal få helse på fire utvalde her i dag; Bjart Kåre, Gluggle, Kalle og Sjille, men de må lova oss å teia stille om dette. Det går ville rykte om at nokre av trefigurane blir å finne under årets juletre og at foreldre, besteforeldre, grannar og onkelonklar kan bli lykkelege eigarar av desse skapningane. Vi tør ikkje ta sjansen på at rykta ikkje stemmer, så ver snille å berre sjå og hald tett! Heile gjengen blir ståande på biblioteket til nærare jul. Kom og sjå!

Bjart Kåre

GluggleKalle
Sjille

Og viss du får tak på ein raud trådstubb her inne, så vil du etter kvart kunne nøste deg fram til at det overordna temaet for dette dagbokbladet er h a n d a r b e i d. Nettopp! Gratulerer med ny livsvisdom og god helg!

Rita


fredag 2. november 2018

Inspirerande trekløver

Lise Forfang Grimnes, Linn T. Sunne og Nina Nordal Rønne - IBBY sin dyktige trekløver på Otta i år.
Kvar haust opplever vi ein inspirerande opptur når IBBY kjem til dalen med sin turné, der vi blir oppdatert på det beste av barne- og ungdomsbøkene frå det siste året. Dyktige formidlarar har lese seg opp på kilovis av ny litteratur for målgruppa, og bibliotekarar, lærarar og barnehagetilsette kan om eftan gå mektig inspirerte heim etter den tenlegaste dagen gjennom heile den myrke hausten. Dessverre fall denne turnéen i år saman med m.a. foreldresamtalane i både barne- og ungdomsskulen for Lom sin del, noko som resulterte i litt for dårleg deltaking. Då blir det vår jobb å formidle vidare det vi fekk av gode tips, og spreie den nye litteraturen til store og små som treng og fortener det. Trioen som besøkte Otta tysdag denne veka er alle glimrande formidlarar som tydeleg brenn for litteraturen, og maktar formidle engasjert og levande. Takk for innsatsen de gjer!

For vår eigen del står fleire formidlingsoppdrag på planen framover, der første stopp blir Mållaget Ivar Kleiven i Vågå. Dei har vore ein trufast oppdragsgjevar for oss kvar haust gjennom fleire år, og få plassar møter vi fleire engasjerte litteraturinteresserte enn nett der. Det er såleis litt vemodig for meg at eg i år lyt sende av stad dei to andre på huset utan at eg får delteke, men eg satsar på å vere i drift att til Linn og eg skal besøkje Hedmark sist i november. God helg!

Fotograf: Linn T. Sunne.

Bloggar: Merete

fredag 26. oktober 2018

Den nye opplysingstida

Medan sjefen har vore borte, har mysene så til dei grader dansa på bordet her i bokheimen. Dei sviv fortsatt rundt i erotisk rus, og etter innslag både på radio og fjernsyn førre helg, er dei nå mest ikkje tålåndest ve. Det skal seiast at det var gildt å vera vitne til korleis dei utfalda seg i sine erotiske dialogar, og sjefen var gresseleg stolt av dei der ho sat i salen med store augo og munnen på vidt gap, av skratt, altså. Stor stas var det også at sjølvaste NRK tok turen til Lom denne kvelden, all ære til dei for det! Men det seier seg sjølv at vi ikkje kan gje desse to meir merksemd enn dei allereie har fått nå. (Om de likevel vil sjå innslaget som vart kringkasta til alt folket, så ligg det i lenka under bildet, men gjer ikkje noko nummer ut av det!)

Merete og Are i erotisk samspel. Opptak: Even Lusæter, NRK.

Når dette er sagt, tyder det på at dei absolutt er inne på noko, desse to over. Eg er nyss attkomen frå Nasjonalbiblioteket si årlege konferanse for bibliotekleiarar der temaet var Framtidas folkeopplysning. Det var svært gledeleg å høyre sjefen vår, Aslak Sira Myhre, prate oppelda og optimistisk om biblioteka si rolle som folkeopplysar og formidlar i framtida. Det er søt musikk i mine øyro at vi er i starten av, ikkje i slutten av, ein opplysningsperiode, og at han ser for seg at den neste nasjonale bibliotekstrategien set folkeopplysing og den aktive formidlaren på topp.

Nasjonalbiblioteket er på det næraste i hamn med sitt gigantiske digitaliseringsprosjekt. Men tilgjengeleggjering av litteraturen er i seg sjølv ikkje nok. Formidling må til for å få litteratur og informasjon ut til folket. Folk treng påliteteleg og trygg informasjon i ei tid der falske nyhende blir spreidde seks gonger raskare enn sanne. Dersom Nasjonalbiblioteket med Aslak i spissen, lykkast like godt med denne strategien som med digitaliseringsstrategien og utviklinga av biblioteka som arrangementsarena, går biblioteka ei lys framtid i møte. Tek vi med bodskapen frå Robert Mood om at vi må slutte å utdanne menneske til det robotar er best til, og prioritere å utdanne menneske som jobbar for fellesskap og kultur, står den den aktive formidlaren sterkt. Difor er det ekstra viktig for biblioteka å hegne om personalressursane våre.

Morgon på fjordhotell.
Rita

fredag 12. oktober 2018

Gamal gamer attende på gampen

Jelly Monsters (Pack Man) frå VIC-20
Eg er ein gamal gamer (spelar). Fyrst på 1980-talet kom det ein VIC-20 datamaskin heim til oss i Rælingen. VIC-20 var ein av dei fyrste datamaskinane for heimebruk, og forløparen til den meir kjende Commodore 64. Dei tidlege datamaskinane vart nok mest brukt til å spele videospel. Samanlikna med moderne spel er ikkje dei gamle spela mykje å skryte av, men eg skal lova at eg vart raskt hekta på klassikarar som Jelly Monsters (Pac Man), Avenger (Space Invaders) og Jupiter Landing. Interessa held seg, eg har spela på Atari, Nintendo, Sega og PlayStation gjennom åra.

Blue Elite eSports er ein friviljug organisasjon frå Otta. I samarbeid med biblioteka i Nord-Gudbrandsdal arrangerar dei esportturneringar, N-Games, heile 6 kveldar på kvart bibliotek. Tilbodet er gratis, og målgruppa er fyrste til tiande klasse på skulen.

Rocket League frå PS4
Den fyrste spel-kvelden her i Lom vart i haustferien. Gjengen frå Otta hadde med 8 skjermar og 16 handkontroller, så det er plass til mange spelglade unge. Dei yngste i biblioteket (Are og Tonje) melde seg kjapt til å vere på jobb. Oppmøtet vart ikkje stort, men oss legg skylda på ferie og er nokså faste i trua på at fleire finn vegen til spel-maskinane neste gong. Dei unge bibliotekarane såg sitt snitt til å få testa esport, og levde seg kjapt inn i Rocket League (eit bilspel der bilane spelar fotball) då det var ledige plassar foran skjermane. Det var jælma kor artigt oss hadde det med gassing, svinging, køyring opp langs vant, saltospretthopp og turboboost. Om ikkje dei erfarne bibliotekarane finn ut at dei vil spela, kan du vere trygg på at eg og Tonje er her også neste gong N-Games kjem til Lom.

SpelAre


torsdag 4. oktober 2018

Har `kje gjort kva gjerast skulle...

I dag var dagen då bortimot ingenting fungerte som det skulle, og storparten av tida gjekk med til å gjere ting ein ikkje fekk gjort. Heldigvis jobba Are trufast ved skranken heile dagen, godt supplert av Tonje, slik at assisterande sjef fekk konsentrert seg skikkeleg hardt om alt ho ikkje fekk ordna. Då kan i det minste samvitet slappe av - ein har jo trass alt prøvd. Og morgondagen kjem lell, han!


Haust- og vinterferievekene er vanlegvis dei to fredelegaste vekene på Lom folkebibliotek gjennom heile året, noko som slår til denne gongen også. Lånarane er for det meste ferierande born, og besteforeldre som nyt tida med dei ytste kvistene på slektstreet. Nokre av dei har etter kvart vakse  seg til ganske så gilde greiner, som framleis veit å verdsetje tid saman med bestemor og bestefar. Dette er trivelege møte for oss tilsette, som er glade for å tilby varme rom og god lesnad på gråblaute haustdagar.I morgon efta har vi den første e-sportturneringa vår her i Lom, då dei friviljuge i blueeliteesports inviterer 1. - 10. klassingar til esportturnering. Kl 17 opnar vi dørene, og både Are og Tonje er på plass for å halde litt styr på moroa. Lykke til!

Bloggar: Merete

fredag 28. september 2018

I dag, gut!


I dag er ho pen, gut
-den veonderlege eiggje!
Med kvitsjal rundt oksle 
og raudlet på leiggje.

I dag er han stram, gut
-ordkongen Aukrusten
um snoe stikk iskaldt;
æilder bli`n gusten.

I dag er han skjønn, gut
-hausten, i læte og let
når han bles over bygde
før vinter`n fæ bet.

I dag er eg glad, gut
-det lir innåt helg
eg fæ ratt tri på leiken
attåt fele og belg?

I dag er ho tung, gut
-godbokje i sækkje
Eg bli nok der sitjan
-er redd eg kjøm kje tå flækkje...

Merete