To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

tirsdag 31. mai 2011

Danse mi vise, gråte min song...

Student i innspurtfase... (merk snytfilla til høgre på pulten...)
Ei misvis stikk som snarast innom veven -kun for å formidle at omstenda på huset for tida ikkje er heilt under kontroll... Storvisa strevar og syng siste verset av innspurtsongen på etterutdanninga si (-det verset er visstnok utruleg langt...), noko som medfører studiedagar med febrilsk leiting etter ljoset i eit ubestemmeleg tal notat bak stengd dør til bakrommet. Underteikna går så lynande stilt i døra som mogleg når naudsynte æren til putremaskina i glaskarmen må utførast for å unngå væsketap, og lengtar pinleg taus til tida då notatpermen blir gøymd bort i hylla og tilveret normaliserer seg att. Sjølv om studenten blant papirhaugane hevdar at utdanninga tvingar fram omveltingar i systemet som for alltid vil medføre ei ny tid for travarane i gammelprestgarden...

Vi kjem sterkare attende snarast!

Misvise Merete

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar