Tre vise kvinner

Tre vise kvinner har blitt to vise kvinner og ein visegut.
Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

tirsdag 31. mai 2011

Danse mi vise, gråte min song...

Student i innspurtfase... (merk snytfilla til høgre på pulten...)
Ei misvis stikk som snarast innom veven -kun for å formidle at omstenda på huset for tida ikkje er heilt under kontroll... Storvisa strevar og syng siste verset av innspurtsongen på etterutdanninga si (-det verset er visstnok utruleg langt...), noko som medfører studiedagar med febrilsk leiting etter ljoset i eit ubestemmeleg tal notat bak stengd dør til bakrommet. Underteikna går så lynande stilt i døra som mogleg når naudsynte æren til putremaskina i glaskarmen må utførast for å unngå væsketap, og lengtar pinleg taus til tida då notatpermen blir gøymd bort i hylla og tilveret normaliserer seg att. Sjølv om studenten blant papirhaugane hevdar at utdanninga tvingar fram omveltingar i systemet som for alltid vil medføre ei ny tid for travarane i gammelprestgarden...

Vi kjem sterkare attende snarast!

Misvise Merete

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar