To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 24. september 2010

At rejse er at leve

Skyskraparkleshaugar, stovekaninsubkulturar, overfristenlappar, kaoskontor. Dette er biverknadene av den store kurs- og inspirasasjonskuren som tre vise har gjennomgått den siste tida. Men dei positive effektane av kuren overskyggjer det skumle rotet og flokane totalt.

To unge X-box entusiastar på Trondheim folkebibliotek

Mest pop X-box-spel 2009
Vi har gått svangre med idéen om å prøve ut dataspel i biblioteket. I seg sjølv er dette litt skummelt. Kvifor skal vi ha dataspel inn i biblioteket? Skal biblioteka drive med alt mogleg rart nå for tida? Slik har vi undra oss og slik vil nok mange undre seg med oss. Så har vi blitt litt eldre og visare med tida og forløysinga er i gang. Vi veit at dataspel har mange positive effektar. Dei stimulerer til lesing, i sjølve spelet, med tekst både på norsk og engelsk. I mange tilfelle også før og etter spelet fordi dei unge les bøkene som spela handlar om t.d. Harry Potter, Knerten, Ringenes herre. Vi veit at dei unge har eit stort behov for å treffast og spela mot kvarandre, vera sosiale kring spelet. Vi ynskjer at biblioteket skal vera ein slik møteplass. Det er ein aktivitet som alle uansett sosial og kulturell bakgrunn kan samlast om. Dataspel har fått eit unyansert og i mange tilfelle ufortent negativt fokus. I Norge har Kulturdepartementet nå godkjent dataspel som eige kulturelt uttrykk på line med film, musikk og bøker. Dataspel har kome for å bli. Det er ein del av kvardagen til barn og unge og vi må ta det på alvor. Dataspel fengar særleg gutar. Gutar frå 10 - 18 år er ei gruppe som kanskje ikkje alltid finn tilbod som freistar i biblioteket. Dette betyr ikkje at vi at vi ukristisk kjøper inn og stiller til disposisjon kva spel som helst. Men vi har lyst til å prøve ut spel i biblioteket og har blitt grundig inspirerte både i Trondheim og på Bibliotekdagar i Oppland denne veka. Nå grundar dei såkalla vise hovuda våre på korleis vi skal løyse dette i praksis og vi leitar med argusauge etter oversette postar på budsjettet.

Fylkesbiblioteket sette også av ein heil dag til spel i bibliotek på Bibliotekdager i Oppland. Mange dyktige forelesarar inspirerte forsamlinga til å gå i gang. Det mest morosame var likevel workshoppen der bibliotekarane skulle teste ut spela sjølve. Det ligg nok an til bedriftsturnering i Wii-bowling på biblioteket med tid og stunder! Elles hadde vi ei fin kulturell og kulinarisk oppleving i Gausdal med omvisning på Aulestad, Bjørnson-forestilling og bugnande buffet med lokale spesialitetar i kulturhuset Ro. Dyktige bokformidlarar inspirerte til nye leseopplevingar og i dag legg vi Norrlands Akvavit i handlekorga. Denne trur vi vil passe for alle dei som likar bøkene til Arto Paasilinna.Så får underteikna heim og ordne med skyskraparhaugane og kaninkoloniane før ho legg ut på den store danningsreisa si over Atlanteren.

So long: Rita

At rejse er at leve: H. C. Andersen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar