To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

torsdag 1. oktober 2009

Vem har sagt att just du kom til världen...

Dei tre haustferierande har fått regjere verksemda i einsam majestet dei få dagane vi har vore på arbeid denne veka. Vi har knapt nok sett snurten av kvarandre og alle har fått avvikla sine sårt tiltrengte feriedagar slik at vi kan stille friske og utkvilte (skjønt feriedagar er ikkje nødvendigvis lik kviledagar...) til ny dyst dei 11 vekene som er att til jul. Fredagar og tysdagar byr ofte på små oppturar for dei bibliotektilsette, så også i dag. Dei friviljuge, våre omtenksame naboar i kjellaren kjem bærande med kaffekanner og fat fullasta av kaloriar. I dag fekk den heldige bloggaren meske seg med heile kakefatet for seg sjølv. I skrivande stund er ho høg på sukker og koffein, proppa full av kaffe, mektig gulrotkake og ei himmelsk sjokolade-mandel-smørkremkake. Raske karbohydratar gjer susen ein fredag etter stengetid!


Men livet byr ikkje berre på oppturar. Det er ikkje alltid ljost og enkelt og Helene-harefrøken-glad-og-lett. Dei fleste av oss møter før eller seinare dagar, veker, månader eller år der vi kjenner oss nedfor, utrygge, engstelege eller handlingslamma. Den 10. oktober vert den årlege verdsdagen for psykisk helse markert (i Lom den 14.). Biblioteket markerer dagen og temaet med bokutstilling. Vi har fagbøker om ulike psykiske lidingar som depresjon, angst, anorexi/bulimi, låg sjølvkjensle, ulike fobiar, bipolar liding, schizofreni m.m. Vi har også romanar og filmar som handlar om psykiske lidingar t.d. De gales hus av Karin Fossum, Sabina av Karsten Alnæs, 23 salen av Ingvar Ambjørnsen, Veronika vil dø av Paolo Coelho og fleire andre. De kan søkje i katalogen for å sjå fleire titlar (det kan løne seg å bruke bokmål når du søkjer): http://asp.bibits.no/lom_fb/default.asp


Det er mange måtar å handtere nedturar og kriser på, men mange vil søkje trøyst og meining i orda. Kanskje kan ei strofe frå eit dikt eller ein sang vera halmstrået ein treng å klamre seg til, det som gjev trua på betre dagar. Kanskje kan ein kjenne seg att og finne trøyst i andre sine erfaringar og historier. Denne nye boka inneheld iallefall mange fine og lindrande dikt. Vi ynskjer med dette folket ei god helg, forhåpentlegvis utan dei altfor store nedturane!

Koffeindirrande bloggar: Rita

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar