To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

tirsdag 4. mars 2014

Skriv om drömmar, Hjärter Dam

To dream the impossible dream
To fight the unbeatable foe
To bear with unbearable sorrow
And to run where
the brave dare not go
Joe Darion

I have a dream, Martin Luther King, Det er den draumen, Olav H. HaugeYou may say I'm a dreamer, John Lennon, Og hvad elsker du mest? Drømmen, Knut Hamsun. Du finn dei overalt i litteraturen, i songane, i alle menneske til alle tider, vår kanskje sterkaste drivkraft og overlevingsmekanisme, draumane.

Gjennom prosjektet Drømmer for Norge inviterer NRK i jubileumsåret 2014 heile folket til å dele draumar og framtidstankar. Desse skal lagrast i ein tidskapsel dei neste tusen åra. Ideen bak prosjektet er å finne ut kva folk er opptekne av og drøymer om for framtida 200 år etter at grunnlova vår vart skrive. NRK samarbeider med biblioteka om innsamlinga av draumane. Biblioteka som deltek skal oppfordre folket til å dele framtidsdraumar, og Nasjonalbiblioteket skal lagre dei i store hallar i fjellet i Mo i Rana.

Dikt og draum
Biblioteka kjem til å gjera dette på ulike måtar og ha ulike arrangement knytt til Drømmer for Norge. Dei fleste har installert web-kamera på publikums-PCar og inviterer gjestane til å lesa inn draumar. Somme lagar Drømmetorg i resepsjonen, somme lagar draumevegg, inviterer kjendisar eller samlar draumane til "stemmelause". Her i bokheimen har ei av viskvinnene tømt korga for single sokkar og plassert ho strategisk i skrankeområdet. Vi sende ut bod til folket om å låne oss draumefangarar, og nå dinglar fem stykke over draumebordet. Dersom det skulle skorte på indre motivasjon for å delta, har vi belaga oss med lokkemiddel som vi sjølvsagt ikkje vil ut med kva er. Draumen din skal du skrive på ein lapp og putte i korga. Han vil seinare bli scanna og digitalisert. Vi skal også tilby kamera for dei som ynskjer å lesa inn draumen. Draumane kan vera små eller store, ordknappe, utbroderte, realistiske eller umoglege. Du kan vera anonym eller skrive under med fullt namn. Tre vise kvinner drøymer også om å arrangerer Draumedag med ein enda ukjend gjest på plass i biblioteket. Vi kjem attende til saka.

Drøymer du om å bli den nye Messi, eller kanskje den nye Munroe? Drøymer du om å bli frisk? Ei trygg framtid for barna dine? Er alt du drøymer om ein solskinsdag? Drøymer du som fiolane under vinterdyna, om å vakne til vår og breste i blom?

Skriv om drömmar, Hjärter Dam!
Rita

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar