To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

tirsdag 4. september 2012

Biblioteket som global døropnar

Ja! I går fekk vi den hyggelege meldinga at vi har blitt plukka ut til å delta i EU-prosjektet "The stranger - Storytelling as a method for developing dialogues between majorities and minorities." Prosjektet foregår i regi av Oppland fylkesbibliotek. Dei har delteke i fleire EU-prosjekt tidlegare. The Stranger er eit Grundtvig partnerskap som legg til rette for vaksne si læring i fire europeiske land, Italia, Tyrkia, Nord-Irland og Norge. Lom og Oppland fylkesbibliotek er to av dei norske representantane i prosjektet.

Målet er å samle historier om "oss" og "dei", om identitet og innvandrarar si oppleving av å koma til eit nytt land. Norske folkebibliotek er i dag blant dei aller viktigaste møteplassane for innvandrarar og etnisk norske. Gjennom prosjektet håpar vi å utvikle biblioteket enda meir i retning av å bli ein inkluderingsarena.

Folkeopplysning er del av vår pålagde samfunnsplikt. Ved å spreie kunnskap om andre land, folk og kulturar, ynskjer vi å bidra til å hindre framandfrykt. Dette er ei samfunnsoppgåve som har blitt aktualisert det siste året. Prosjektet høver også godt inn i satsinga vår på formidling. Vi håpar på å auke eiga kompetanse når det gjeld forteljarteknikk, noko vi vil nyte godt av i all litteraturformidling. Forteljingane i prosjektet skal samlast og presenterast. Vi ser for oss utstillingar, temakveldar og besøk på skular og arbeidsplassar som moglege måtar å dele forteljingane på.

Vi tykkjer dette er spennande og er takksame for å få delta i prosjektet. Vi ser det som meiningsfylt, lærerikt og berikande, og vi gler oss til å ta del i eit internasjonalt samarbeid. Gjennom prosjektet får vi høve til å presentere biblioteket og Lom ute i den store verda, og ta den store verda inn i vårt vesle bibliotek gjennom einskildindivid og deira unike forteljingar.

Rita


2 kommentarer:

  1. Gratulerer! Jeg håper noen av fortellingen også når fram til denne bloggen, slik at det blir flere enn EU-borgerne som får glede av alt som skjer (eller kanskje helst) som dere får til å skje mellom reolene på biblioteket:-)

    SvarSlett
  2. Trur kanskje vi er like spente på forteljingane som dukkar opp undervegs her som det de er :-) Vi skal nok følgje opp tråden i bloggen også, Bente -og set stor pris på helsingar her :-)

    SvarSlett