Tre vise kvinner

Tre vise kvinner har blitt to vise kvinner og ein visegut.
Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 6. oktober 2017

Kvindelig hygiene

I ein alder av 45 år har statusen min som gamal ungkar vorte erstatta med fyrrig sambuar. Kjærasten min har endeleg pakka seg ut frå storbyen og flytta til vakre Ottadalen. Det var dermed eit lukketreff at eg under rydding i bibliotekets kjellarmagasin fann faktaboka "Kvindelig hygiene", av Dr. Med. Kr. Brandt, frå 1928.

Frå kapitelet Egteskapet: "At indgaa et egteskap er det største hasardspil, som nogen kan indlate sig paa. Det kan sammenlignes med utstedelsen av en livsvarig blankokredit  til en ukjendt person".

Frå kapitelet Kvindens mellemalder: "Hun bør holde paa hvad hun har tilbake av ungdommens charme, men ikke krampagtig, da hun ellers let falder over i det karikaturmæssige. I de senere aar er denne alder særlig fristet av dans og kortspill. At se en ældre dame med gratie bevæge sig i en dans er et skjønt syn, men hun hører ikke hjemme paa dansegulvet i mange moderne danse. Det samme gjælder den overhaandtagende bridgespilling, cigaretrøkning og likørdrikning".

Frå kapitelet Klædedragten: "Klædedragten skal bare omtales med et par ord, da den kun følger motens bud, og disse kan ingen motstaa.".

Frå kapitelet Overgangsaarene: "Overgangsaarene er et tidspunkt omkring det 48de aar. Kvinder er ræddest for at bli fete i denne tid, hvad der ogsaa kan indtræde; de blir imidlertid mere plumpe end fete. Tidligere skjønhetspletter blir flekker og ikke sjelden sætet for lite flatterende haarvækst. Andre symptomer kan være plagsommere; pludselig forandring fra blekhet til stærk rødme med pludselige svedutbrud. En række andre symptomer fra nervesystemets side som murring i lemmerne, nervesmerter saa at sige overalt, stivhet og smerter i leddene, hodepine, flimring for øinene, øresus o.s.v. kan være særlig plagsomme. Lettere forandringer i sjælelivet uteblir sjelden; pirrelighet, lunethet, glemsomhet o.s.v. Men der maa nu læres, at det er nødvendig at kunne resignere. Glæden og tilfredsstillelsen maa nu søkes andre steder end før, men de findes ikke i tvetydig tale, katter eller mopser, heller ikke i cigaretter, alkohol eller kortspill. Ved overgangsaarenes endelige avslutning gaaes ind i matronealderen".

Her var det mykje god lærdom som ein tidligare ungkar kan ta med seg inn i livet del 2, sambuarlivet. Men trur de ikkje eg fann kunnskap om min kjære bestemor-kollega her på biblioteket i siste kapitlet også: "Matronealderen har jeg foreslaat at kalde bedste-morsalderen. De fleste vil kjende en bedste-mor, og hendes vigtigste og mest særegne karaktertræk er, at hun er snild. Hvorav kommer dette? Jo hun har lært at resignere, at gi, at ofre og lagt av at fordre al ting. Hun er som en fin vin som er blit det den er, ved at den ungdommelige gjæring er over og at slaggerne er bundfældt. Ved litt varsomhet blir disse liggende paa bunden av flasken og den bouquetrike vin fryder, og den bringer et pust av fest ind i dagliglivets graahet. Og saa glider matronealderen over i oldingealderen, som saavel for kvinder som mænd helst bør omtales saa litet som mulig. Den Guderne elsker, dør tidlig."

Med fornya kunnskap om kvinder og matroner
BibliotekAre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar