To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

mandag 24. august 2009

Like heilag Olav?

Ja ja, så har det kome for ein dag. Naturskalden framfor nokon, denne fjell-Norigs inste upphavlege røyst, hadde fleire inspirasjonskjelder for diktinga si enn fyrst anteke. Det var nok ikkje berre festarmøya, kragg og trollskog som gjorde at hugen hans "slo til himmels som eit frodigt jonsokbål" eller som var mål for hans "hjartans inste lengslur". Han plukka sine "løynlege gledurs tindrande tusundfrygd" gjennom livet, men opplevde nok óg nifse netter og "mang ei sorg i hjartans grunn" når "livet stri´r som villast og alt er natt som stillast." Han leid nok sine kval og tok ikkje så lett på det, Aukrust!

Dette kjem fram i den nye biografien "Ørneflukt og ormegard" skrive av Jan Inge Sørbø. Olav var dregen mellom dei to kvinnene på Blekastad, kona Gudrun og systera hennar Margit. Ei langvarig og intens korrespondanse mellom diktaren og Margit fortel om eit eksplosivt trekantdrama som pågjekk store delar av Aukrust sitt vaksne liv. Biografen har fått tilgang til fleire nye kjelder i form av brev, notat og kladdebøker. Utan spekulative undertonar får han fram korleis det innfløkte familie- og kjærleikslivet til poeten har sett spor i diktinga hans.

Vart han mindre heilag av desse avsløringane, Olav? Vi tre vise spør helst, vårt kall er ei at dømme i slike saker. Det vi kan fastslå er at slike kjærleiksdrama har skjedd før og nok også vil skje igjen og at "hjartans lengslur" ikkje alltid let seg tøyle av fingerringar og fagre løfte. Vi har nokre hyllemeter om temaet her i huset! Og snart har vi også Aukrust-biografien på plass så da kan de koma å låne han og dømme sjølve. Vi skal iallefall ikkje sjå bort i frå at det kom nokre positive biverknader på det kunstnariske plan ut av det strabasiøse kjærleikslivet hans, nokre "heilage" dikt står att etter kvalene:"Å kven var du som mitt hjarta gjesta
so mjukt og strålande varmt og rikt
at ingen ting meir på sæla resta-
all dagen var meg eit heilagt dikt!"

PS: Sjå dei vakre kvinnene som dreg i han på biletet over, ikkje rart han vakla stakkar!

PSS: Nå kan de kommentere bloggen vår utan å opprette Google-konto fyrst!

Bloggar: Rita

(Tekstutdraga markert med "" er henta frå dikta "Natt som stillast", "Avdaga", "Still meg ei storvengja sorg overskygde" frå "Olav Aukrusts beste" (Samlaget, 1993). Vi har fått løyve frå Samlaget til å bruke omslagsbiletet til biografien i bloggen (fotograf: L. Forbech, utlånt av Ingrid Aukrust). Tekstene til Olav Aukrust er meir enn 70 år gamle og har falle i det fri.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar