To vise kvinner og ein visegut

Om større og helst mindre hendingar på Lom folkebibliotek.

fredag 7. november 2008

Mor mi står i glaset

Vil du ha ein god latter i helga bør du skunde deg til biblioteket og låne denne særs humoristiske boka. Historia utspelar seg i og utanfor ein heim forma av ei altfor snill mor og eit svin av ein far. Midt i mellom står eit svakt barn som veks til mellom pornoblad, pisspreik og sprit på den eine sida og omsorg, grovbrød og mjølk på den andre. Tragikomiske episodar er skildra i form av dikt. Boka er illustrert med barneteikningar frå kristendomstimane på barneskulen ein gong på 70-talet og sitat frå skulekvardagen den gong - kan bli nostalgisk av mindre! Men det er fyrst og fremst den særeigne humoren som kjenneteiknar boka, som her i utdraget frå diktet "Oppvasken etter far min":

Ein stabel skitne panner,
på golvet ein tallerken.
Samt surna mjølk i gryta,
som surklar under snerken...

Under bordet søv far min,
mest naken, i berre skjorte.
Det er eit kort referat frå
den helga mor var borte.

Bokpratar: Rita og Merete

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar